Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy

Jak pracujemy w naszym przedszkolu

Koncepcja inteligencji wielorakich według Howarda Gardnera

Praca naszego przedszkola jest oparta na ogólnopolskim programie „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu”, którego autorkami są Monika Zatorska i Aldona Kopik.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA: WYCHOWAĆ SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA!

 

„Jeśli uda się nam wykorzystać cały wachlarz ludzkich zdolności, to ludzie nie tylko nabiorą lepszego mniemania o sobie i staną się bardziej kompetentni w różnych dziedzinach, ale zaczną też być może angażować się w pracę dla wspólnego dobra”

Howard Gardner

 

Rodzaje inteligencji wg. Howarda Gardnera

  1. inteligencja językowa- dziecko odbiera świat i rozumie go głównie poprzez słowo
  2. inteligencja logiczno-matematyczna- przejawiającą się umiejętnością logicznego myślenia, dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych, analizowania, a także kreatywnego rozwiązywania problemów
  3. inteligencja ruchowa- ten typ inteligencji przejawia się poprzez dobre wyczucie własnego ciała, odległości i przestrzeni
  4. inteligencja wizualno-przestrzenna- charakteryzującą się myśleniem obrazowym, odtwarzanym w pamięci za pomocą map, wykresów, diagramów, tabel, itd.
  5. inteligencja muzyczna- świat odbierany jest poprzez muzykę, łatwość odtwarzania rymów i melodii, zamiłowania do słuchania muzyki
  6. inteligencja przyrodnicza- cechuje ją ciekawość otaczającego świata, zamiłowanie do doświadczeń i eksperymentów (wnioskowanie, analizowanie, badania, klasyfikowania, myślenie naukowe)
  7. inteligencja interpersonalna- przejawia się poprzez umiejętność współpracy w zespole, współdziałania, odczytywania komunikatów niewerbalnych, empatię, wrażliwość na potrzeby innych, umiejętność negocjowania i zawierania kompromisów, asertywność
  8. inteligencja intrapersonalna- występującą u osób z dobrą samoświadomością, stawiających sobie cele i konsekwentnie je realizujących, rozumiejących własne potrzeby

 

Jak pracujemy?

1. Kto dzisiaj jest w przedszkolu?

Dzieci same zaznaczają swoją obecność na tablicy przypinając swoje imię przy odpowiedniku graficznym. W ten sposób maluszki zapamiętują zapis graficzny swojego imienia

 

 

2. Jak się dzisiaj przywitamy?

Dzieci każdego poranka decydują samodzielnie o tym jak przywitają się ze swoją Panią

     

 

3. Praca w parach

To podstawa dobrej integracji grupy. Nauczyciele dbają o to, aby co tydzień pary się zmieniały.

 

4. Jak nazywa się ten przedmiot?

Uczymy się nazw przedmiotów i ich zapisu graficznego poprzez umieszczenie w sali tabliczek z nazwami przedmiotów w języku angielskim.

 

 

5. Ile dni ma miesiąc? 

W sali mamy długi kalendarz.  Każdy dzień tygodnia ma swój kolor. Dzieci uczą się dzięki temu nazw miesięcy, oraz nazw dni tygodnia.  Nazwy miesięcy zapamiętujemy obserwując kalendarz urodzinowy. 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-15 20:31przez:
Opublikowano:2021-06-15 15:03przez:
Zmodyfikowano:2021-06-15 20:31przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy
Odwiedziny:1033

Rejestr zmian

  • [2021-06-15 20:31:11]Jak pracujemy w naszym przedszkolu