Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Miejskie Przedszkole nr 12 w Legnicy

Miejskie Przedszkole nr 12 w Legnicy

Miejskie Przedszkole nr 12 w Legnicy

Procedura dotycząca elektronicznego systemu rejestracji pobytu dziecka

Procedura

dotycząca elektronicznego systemu rejestracji pobytu dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Legnicy

obowiązująca od dnia 1 września 2021r.

 

 

Postanowienia wstępne

1. Naliczanie opłaty i rejestracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest
z wykorzystaniem systemu informatycznego WIZJA-NET, administrowanego przez dyrektora przedszkola pod nadzorem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Legnicy.

2. System nalicza opłaty zgodnie z zawartą „DEKLARACJĄ POBYTU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU”, w czasie przekraczającym bezpłatny, dzienny wymiar godzin wynoszący 5 godzin.

3. Elektroniczny system rejestracji zapewnia identyfikację dziecka i automatycznie rejestruje jego czas pobytu w przedszkolu przy użyciu indywidualnych kart zbliżeniowych.

4. Do każdego dziecka przypisane są dwie karty zbliżeniowe.

5. Karta jest własnością przedszkola i podlega zwrotowi w stanie nienaruszonym
w przypadku zaprzestania korzystania z usług przedszkola.

6. Rodzic (opiekun prawny) przyjmujący w depozyt indywidualną kartę zbliżeniową, potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot w „Rejestrze Kart” prowadzonym przez przedszkole.

 

Przyprowadzanie dziecka do Przedszkola

1. Osoba przyprowadzająca dziecko rejestruje wejście do przedszkola przykładając kartę zbliżeniową do czytnika niezwłocznie po wejściu do przedszkola.

2. W wyjątkowych sytuacjach braku odbicia Karty należy ten fakt niezwłocznie zgłosić osobiście pracownikowi przedszkola i umieścić tę informację w „Rejestrze nieodbitych kart”.

 

Odbieranie dziecka z przedszkola

1. Osoba odbierająca dziecko rejestruje wyjście z przedszkola przykładając kartę zbliżeniową do czytnika przy wyjściu z przedszkola wraz z dzieckiem.

2. W przypadku braku odbicia Karty należy ten fakt niezwłocznie zgłosić osobiście pracownikowi przedszkola i umieścić tę informację w „Rejestrze nieodbitych kart”.

3. W przypadku popołudniowych uroczystości i spotkań organizowanych przez przedszkole, podczas których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic (opiekun prawny) - kartę zbliżeniową przykłada się do czytnika w chwili przybycia rodzica (opiekuna prawnego) do przedszkola i przejęcia opieki nad dzieckiem.

 

Moduł dla rodziców (opiekunów prawnych)

1. Rodzice mają możliwość zalogowania się do systemu informatycznego i korzystania z modułu dla rodziców na stronie www://przedszkola.wizja.net. po wcześniejszym  złożeniu pisemnie deklaracji u intendenta przedszkola.

2. Korzystanie z modułu umożliwi uzyskanie informacji o historii obecności dziecka oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

Postanowienia końcowe

1. W przypadku braku elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu rodzic ponosi koszty maksymalnego czasu pobytu dziecka przed lub po zakończeniu bezpłatnej podstawy programowej zgodnie z deklarowanym zapisem ujętym  w „DEKLARACJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU”.

2. W sytuacjach szczególnych, jak np. zgubienie/uszkodzenie karty rodzic (opiekun prawny) powiadamia przedszkole. Przedszkole dokonuje zbiorowego zamówienia                     i odpłatnie udostępnia nowe Karty.

3. Za zagubienie Karty i wydanie nowej obowiązuje kara umowna w kwocie 30 zł.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zapoznania się i stosowania niniejszej procedury oraz do przekazania wszystkich niezbędnych informacji osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

5. Zapoznanie z niniejszą procedurą rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają własnoręcznym podpisem przy odbiorze kart.

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-31 20:20przez:
Opublikowano:2021-08-31 20:25przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy
Odwiedziny:729

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.